beeldende therapie en kinderen

Kinderen hebben van nature veel affiniteit met spel en beeldend werken.
Door bijvoorbeeld het spelen met zand en water, het maken van een tekening of het poppenspel geven ze vorm aan datgene wat ze van binnen voelen.
Omdat deze manier van werken zo dicht bij ze staat is beeldende therapie, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van spelmateriaal, erg geschikt om een vastgelopen ontwikkeling te herstellen.

Als er bijvoorbeeld een ingrijpende ervaring in het leven heeft plaatsgevonden, zoals een moeilijke scheiding of een ongeval kan het zijn dat het kind emotionele of gedragsproblemen heeft ontwikkeld. Beeldende therapie kan helpen om het vastgelopen proces weer op gang te krijgen.

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen worden aangemeld.

De aanmeldingsredenen kunnen zijn:

moeite met het reguleren van de emoties

rouwproblematiek

stemmingsproblemen.

gedragsproblemen (zoals onrustig of teruggetrokken gedrag.)

aandachtsproblemen.

Ouders zijn belangrijk in het proces. Deze worden volledig betrokken en waar nodig wordt begeleiding en psycho-educatie ingezet.