Beeldende therapie

Bij beeldende therapie werk je met creatieve materialen. Het is een therapievorm waarbij de ervaring centraal staat. Je gaat zelf aan de slag gaat met  bijvoorbeeld verf, papier, klei of hout. De opdrachten of werkvormen krijg je aangereikt, of komen gezamenlijk tot stand.

Wat je met je handen voelt en maakt, legt direct contact met je binnenste en kan leiden tot meer inzicht in de oorsprong van je klachten.  De therapie is gericht op het opheffen of verminderen van je klachten. Het kan gaan om jezelf beter leren kennen, je gevoelens leren uiten, of om verwerking van je verleden. Deze therapievorm is geschikt bij meerdere problematiek. Bijvoorbeeld bij depressieve- of angstklachten, burnout of rouw.

Je hoeft hiervoor niet uitgesproken ‘creatief’ te zijn; iedereen kan zich op deze manier uiten. Het voordeel ten opzichte van therapievormen waarbij je vooral praat is, dat je op een andere manier geraakt wordt. Niet in je hoofd, waar je misschien alles wel weet en kunt uitleggen, maar in je hart. Ook voor mensen die al veel cognitieve therapie hebben gevolgd en daarmee niet verder komen, of voor mensen die ‘niet zo’n prater zijn’, kan dit daarom een geschikte vorm zijn.

In het doen en ervaren ontdek je jezelf. Je wordt je bewust van dingen waarvan je misschien onbewust was.  De inzichten die je hierdoor opdoet helpen je jezelf te herontdekken en richting te geven bij levensvragen en –keuzes. De expressiemogelijkheden die de materialen bieden geven ook de mogelijkheid om het eigen verleden vorm te geven en te verwerken en oude (denk- en gedrags)patronen te veranderen, en los te laten.

wie zitten er in mijn hart
rups van mijn gevoelens