Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Mijn praktijk is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.  

Wanneer u een klacht heeft en u komt er niet uit met de hulpverlener kunt u contact opnemen met  Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.  U kunt ook op www.klachtenportaalzorg.nl  het klachtenformulier invullen 
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Verwijsindex Fryslan.

De praktijk doet mee aan de Friese Verwijsindex voor jeugdigen. Dit is een landelijk systeem om samenwerking tussen professionals te bevorderen die betrokken zijn bij een gezin. Er staan hier geen inhoudelijke zorggegevens in.

Kijk voor meer informatie op de site van de  Friese Verwijsindex.