Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden therapiepraktijk Vanzelfbeeldend

  • Voor een vrijblijvend kennismaking (volwassenen) worden geen kosten berekend.
  • Jeugd tot 18 jaar kan vanaf 2024 alleen vergoede zorg krijgen dmv een instelling die als hoofdaanbieder beschikbaar is. Neem contact op voor de mogelijkheden.
  • Voor aanvang van de therapie wordt een vragenformulier verstrekt. Het is belangrijk dat deze juist en volledig wordt ingevuld. Op basis van de intake en deze gegevens wordt het behandeldoel en het traject vastgesteld.
  • Voor het afronden van de therapie krijgt u een evaluatie formulier waarmee u uw bevindingen en opmerkingen aan kan geven. Invullen is belangrijk, omdat de vergoeder deze vraagt en met uw feedback de hulpverlening kan verbeteren.
  • Een afspraak maken betekent dat de therapeut tijd en ruimte voor u reserveert. Het kan voorkomen dat u deze afspraak niet kunt nakomen. We verzoeken u deze tijdig af te zeggen. Dat is tenminste 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak niet of niet tijdig afgezegd dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.
  • De therapeut gaat een vertrouwensband aan met de cliënt. Er wordt zonder toestemming van de cliënt geen informatie verstrekt aan derden, mits hiervoor wettelijke verplichtingen bestaan of anderszins dringende redenen zijn.
  • In overleg met ouders en andere betrokkenen wordt bekeken of er voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar ouderbegeleiding of andere hulp door derden plaats moet vinden. Ouders en/of verzorgers gaan akkoord met volledige medewerking hierin.
  • Beschikbaar gestelde rapportage mag op geen enkele manier gebruikt worden als bewijsmateriaal in de rechtbank.